Vlerat Bazë!

Vlerat Bazë!

  • Mikëpritja- Ne ngrohtësisht do ti mikëpresim kilentët në mënyre qe ata të ndihen rehat.
  • Integriteti- Ne do të tregojm sinqeritet tek klientet dhe në shoqërin ku operojmë.
  • Respekt - Ne do të tregojm respekt të madh për klientet tanë me kulturat, besimet dhe vlerat e tyre.
  • Puna grupore- Ne do të punojm në grupe për të pasur kreativitet më të mirë, dhe pasion për industrinë e llojt tonë.
  • Siguria- Ne ofrojmë siguri ne vendin e punës dhe mundohemi të ofrojm punë afatgjate.
  • Profesionalizmi- Ne do të ofrojmë atmosfer ku puntorët kanë vetbesim, janë të qertifikuar dhe do të flasim gjethmon të vërtetën. Gjithashtu, do të mundohemi që të qëndrojm të fokusuar në punë.
  • Risit - Ne do të punojm me fuqi puntore të ndryshme në mënyre që të gjenerojm idea te reja dhe qasje të reja krijuese.
  • Përmirsimet- Ne vazhdimisht do ti permirsojm detyrat tona. Gjithashtu, në rast gabimi do të bëjme përmirsim në mënyre që të shkojm përpara.