Gjithashtu ofrojm MARKET-in ku klientët mund të gjejnë produkte te brendeve të ndryshme vendore dhe brendeve ndërkombëtare. Gjatë kohës së furnizimit me karburant klienti gjithashtu mundë ta shfrytëzoj kohën edhe për furnizim në MARKET.