RRETH NESH

Renelual Tahiri

Mirësevini në kompaninë tonë

Kompania është themeluar në fillim të vitit 1979 në fshatin Zhur KK Prizren gjersa reparti i prodhimit ishte në fshatin Shkozë si dyqan i pamvarur zejtar. Gjatë periudhës së viteve 1979- deri tani janë bërë shumë ndryshime pozitive në avansimin dhe zhvillimin e kompanisë duke shtuar kapacitetet njerzore dhe teknike. Aktivitetin kompania tash e zhvillon në këto vende: Shkozë, Prizren dhe Prishtinë.

2019

Ndërtimi dhe futja në operim i Hidrocentral Orqusha me kapacitet 4MW në komunën e Dragashit.

2016

Hapja e pikës së Karburanteve dhe Marketit RT PETROL në Prizren.

2014

Hapja e pikës së Karburanteve, Marketit dhe Restaurantit RT PETROL në Prishtinë.
Zgjerimi dhe Rritja e kapacitetit prodhues i Fabrikës së Kubzave në Arban deri 1000m2/në ditë.

2011

Fabrika për prodhimin e Asfalltit e frimës AMMANN. Ky investim është bërë në Prizren dhe fabrika ka kapacitet prodhimi 220 t/h.

2007

Në vitin 2007 kompania zgjëron aktivitetin e saj edhe në Prishtinë (Çagllavicë) me hapjen e fabrikës për prodhimin e betonit me kapacitet 120 m3/h.

2004

Në vitin 2004 kompania RENELUAL TAHIRI bën blerejen e akcioneve të lavanderisë AK-Company në Prizren. AK-Company fillimisht kryente shërbime si: larja, tharja, hekurosja e rrobave të KFOR-it. Tani kompania i ka zgjëruar edhe aktivitet e saj duke bërë pastrimin e rrobave edhe për sektorin e spitaleve dhe të hoteleve me standart të ROBERT KOCH INSTITUTE.

1998-2000

Fabrika për prodhimin e kubzave dhe elementeve nga betoni.

2000

Fabrika e re e Betonit në Arbanë të Prizrenit me kapacitet 60 m3/h.
Fabrika e prodhimit të bllokave të betonit në Arbanë më kapacitet 8 blloka njëherësh.

1985

Investim në Fabrikën e re të Bllokave me kapacitet prodhimi 6 blloka njëherësh.

1979

Investimi në Fabrikën e Bllokave në Fshatin Shkozë me kapacitet 1 bllok betoni.
Themelimi i kompanisë RENELUAL TAHIRI si dyqan i pavarur zejtar në fashtin Shkozë të komunës së Prizrenit.

1977

Investimi në Gurthes me kapacitet si dhe ndarjen e zhavorit në katër fraksione.