+381 (0) 29 242 723 info@renelualtahiri.com
  • slidebg1

    " Cilësi, Besnikëri dhe Lidership"

  • slidebg1
  • slidebg1

RENELUAL TAHIRI

Kompania është themeluar në fillim të vitit 1979 në fshatin Zhur KK Prizren gjersa reparti i prodhimit ishte në fshatin Shkozë si dyqan i pamvarur zejtar.

Gjatë periudhës së viteve 1979-2013 janë bërë shumë ndryshime pozitive në avansimin dhe zhvillimin e kompanisë duke shtuar kapacitetet njerzore dhe teknike. Aktivitetin kompania tash e zhvillon në këto vende: Shkozë,Prizren dhe Prishtinë.
"Misioni I kompanisë RENELUAL TAHIRI është të ofrojë productet dhe shërbimet më të mira ne treg. Ne do të disajnojm dhe të ofrojmë ndertime, produkte dhe shëbime të qualitetit më të lart të mundshëm në mënyre që konsumatorë të jenë të sigurt, të kënaqur dhe krenar duke na zgjedhur neve."

Detail

RT PETROL është kompani e cila merret me shitjen e derivative te naftës me shumic dhe pakic. RT PETROL gjithashtu merret me transportin e naftës në tërë teritorin e Kosovës.
Synimi I RT PETROL është që të ket zgjërim stabil dhe të rritë numrin e punonjësve në Kosovë.
Cilësia, besnikria, sinqeriteti dhe mardhënja cilësore dhe korrekte me konsumatorët janë vlerat e RT PETROL.
RT PETROL posedon RT Market dhe RT Restaurant ku ofron shërbime të kualitetit të lart dhe ushqim cilësor me traditë Prizreni.
Stafi professional me provoj vendore dhe ndërkomtare do të mundohet të sjell zgjerim stabil të kompanis në vend dhe rajon.


Renelual Tahiri - Petrol

Galeria

Back to Top