FORMA E APLIKIMIT TË PUNËS

Emri dhe Mbiemri:
Vendi i Lindjes - viti Lindjes
Email
Numri Telefonit:
Numri Telefonit
Adresa
Gjinia
Patent Shofer

Niveli i Edukimit

Shkolla Emri i shkollës Fillimi Fundi Proces
Shkolla 1

» Shto Shkollën e Re

Përvoja e punës

Shkolla Titulli i punës Punëdhenësi Prej-Deri Proces
punës 1

» Shto punës e Re